Doradztwo podatkowe

  • Sporządzenie interpretacji podatkowych
  • Udzielanie porad, opinii, wyjaśnień w sprawach podatkowych
  • Reprezentowanie podatników w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, w zakresie prawa podatkowego
  • Sporządzenie odwołań, skarg, skarg kasacyjnych oraz innych pism w sprawach podatkowych