Kadry i płace

  • Sporządzanie list płac
  • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych
  • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS oraz ich elektroniczna wysyłka
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej
  • Sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych i ubezpieczonych dla pracowników