Usługi księgowe

1. Księgi rachunkowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, tabel amortyzacyjnych, ewidencji wyposażenia
 • opracowywanie zestawień, analiz, prognoz w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta

2. Książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa

 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów
 • Prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT),
 • Sporządzanie deklaracji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, tabel amortyzacyjnych, ewidencji wyposażenia
 • Opracowywanie zestawień, analiz, prognoz w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta,